07/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

07/12/2017 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων

 

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ.: 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 1017-18»

 

           2. Το αριθ.: 208089/Ε1/28-11-2017 έγγραφο των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναπροσαρμογή ημερομηνιών “παραλαβής” των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης, ανακοίνωσης πινάκων μοδιοδότησης και ενστάσεων»

 

              

 

                Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών, από Περιοχή σε Περιοχή καθώς και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σχολικού έτους 2017-2018 και από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

               

 

«Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»

H υπ' αριθ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ. Α. η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία αφορά στην αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

04/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών
που υποβάλλονται
μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
(Ν.4440/2016)
Συνημμένα
Download this file (1-12-2017 _ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.4440_16_signed.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ335 Kb

23/11/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2017-2018

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

ΣΧΕΤ: 1/ Η αριθμ. πρωτ. 194728/E2/15-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΖΘ24653ΠΣ-ΣΗΩ) εγκύκλιος με θέμα: «Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.»

2/ Η αριθμ. πρωτ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) εγκύκλιος με θέμα: «Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.»

20/11/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new