03/01/2018 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Εκπαίδευσης (ΕFT) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

29/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 227951/Η2/27-12-2017
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

27/12/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs (ETF)

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση
Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων

18/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράταση υποβολής αιτήσεων «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018
και 2018 για το νότιο ημισφαίριο

07/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

07/12/2017 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων

 

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ.: 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 1017-18»

 

           2. Το αριθ.: 208089/Ε1/28-11-2017 έγγραφο των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναπροσαρμογή ημερομηνιών “παραλαβής” των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης, ανακοίνωσης πινάκων μοδιοδότησης και ενστάσεων»

 

              

 

                Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών, από Περιοχή σε Περιοχή καθώς και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σχολικού έτους 2017-2018 και από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

               

 

«Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»

H υπ' αριθ. Φ.7A/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υ. Α. η οποία εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία αφορά στην αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου.

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new