03/01/2018 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Εκπαίδευσης (ΕFT) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

29/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 227951/Η2/27-12-2017
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

27/12/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs (ETF)

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση
Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων

18/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παράταση υποβολής αιτήσεων «Συμπληρωματικής Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2017-2018
και 2018 για το νότιο ημισφαίριο

07/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 KAI ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2018
ΝΟΤΙΟΥ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟΥ

07/12/2017 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης – Υποβολή ενστάσεων

 

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ.: 190077/Ε1/06-11-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 1017-18»

 

           2. Το αριθ.: 208089/Ε1/28-11-2017 έγγραφο των Δ/νσεων Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Γ΄ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Αναπροσαρμογή ημερομηνιών “παραλαβής” των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης, ανακοίνωσης πινάκων μοδιοδότησης και ενστάσεων»

 

              

 

                Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου ανακοινώνει τους πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών, από Περιοχή σε Περιοχή καθώς και σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, σχολικού έτους 2017-2018 και από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

 

               

 

04/12/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Οδηγίες σχετικά με την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών
που υποβάλλονται
μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
(Ν.4440/2016)
Συνημμένα
Download this file (1-12-2017 _ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.4440_16_signed.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ335 Kb

23/11/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2017-2018

20/11/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

07/11/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

07/09/2017 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚ?Ν ΥΠΑΛΛΗΛ?Ν

Παράταση της προθεσ?ίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση ?ε ?ετατάξεις του Μετοχικού Τα?είου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Συνημμένα
Download this file (ΩΖΔΦΗ-ΔΨΘ.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ142 Kb

30/08/2017 -ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

30/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Συνημμένα
Download this file (ΩΒΔΩΗ-ΙΙΑ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ825 Kb

28/08/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενστάσεις, επανεξετάσεις κλπ. μετά τη Β' Φάση αποσπάσεων

Μετά την ανακοίνωση της β? φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και προκειμένου η Κ.Υ. του ΥΠΠΕΘ και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να μην κατακλύζονται από ερωτήματα και αιτήματα, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από την Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς  και ενστάσεων και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης.

 

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.

 

26/08/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ A ?

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018
Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΠΕΡΙΟΧΕΣ_-_ΩΗ4Γ4653ΠΣ-ΠΤΗ.PDF)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ379 Kb
Download this file (Υπουργική_Απόφαση_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_για_ΠΕΡΙΟΧΕΣ_2017-2018_ΦΕΚ2920_Β_ΩΨΤΜ4653ΠΣ-ΩΥ5.pdf)ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ853 Kb

25/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ (με απόσπαση) για το α΄ εξάμηνο 2018

23/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)

17/08/2017 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»

Συνημμένα
Download this file (Ω4Τ0469Β7Η-ΤΙΦ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ763 Kb

17/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συνημμένα
Download this file (75ΩΠ465ΧΘ7-9Η9.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ949 Kb

16/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνημμένα
Download this file (9ΨΦΗ465ΧΘΨ-294.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ166 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new