22/08/2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 112/τ.Α’/4.8.2017, δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος που αφορούσε στο

π.δ. 79/ 2017 « Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1.8.2017.

Συγκεκριμένα, διαγράφεται το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 ‘’ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ/-ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ’’ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I (σελ. 1868) .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ". Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ''Νομοθεσία'' ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) ΜΕ ΘΕΜΑ ''Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.''

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 03-08-2017,  ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3710/28-07-2017 [ΑΔΑ ΨΔΜΝ4653ΠΣ-Μ9Η] ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ  ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ.

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-08-2017.

Συνημμένα
Download this file (ΨΔΜΝ4653ΠΣ-Μ9Η.pdf)ΨΔΜΝ4653ΠΣ-Μ9Η.pdf411 Kb

24-07-2017 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ - ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

ΤΟ ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΔΕΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΕ

ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.   

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017.

«Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018»

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2α, του άρθρου 35, του νόμου 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές τη σχολική χρονιά 2017-18 στα Νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017

«Εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων 2016-17»

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 2Α, του άρθρου 35, του Ν. 4386 (ΦΕΚ 83/2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017. Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

 "ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"

ΣΤΟ ΦΕΚ 1171/Β/2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΠΕΘ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ" ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017, ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΔΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

Συνημμένα
Download this file (ATT00225.pdf)ATT00225.pdf278 Kb

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.)

Συνημμένα
Download this file (ΕΞ - 211552 - 2016.pdf)ΕΞ - 211552 - 2016.pdf607 Kb

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Υ.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Δ.Υ.Ε.Π.)

Συνημμένα
Download this file (ΕΞ - 211540 - 2016.pdf)ΕΞ - 211540 - 2016.pdf842 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new