Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017- Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Οι διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών  εκπαιδευτικών ειδικοτήτων όπως προέκυψαν από την Πράξη ΠΥΣΠΕ Σάμου (21/20-09-2017 )

12 Σεπτεμβρίου Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων της ΔΙΠΕ Σάμου

Διαθέσεις ειδικοτήτων της ΔΙΠΕ Σάμου και αποσπασμένων στη ΔΙΠΕ Σάμου από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α ΦΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α ΦΑΣΗΣ 

12 Σεπτεμβρίου 2017 - Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών που διατέθηκαν από τη ΔΙΔΕ

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08 που έχουν διατεθεί από τη ΔΙΔΕ στη ΔΙΠΕ Σάμου στις περιοχές Α΄ και Β΄ Σάμου

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για ΣΕΠ 2017-2018

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για ΣΕΠ 2017-2018_ΩΤ494653ΠΣ-ΨΓΙ

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new