27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΄Αμφισσας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014-2015

27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 2062 Σ/131638/Ζ1/19-08-2014 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

22/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015 (ΑΔΑ_ΨΤΕΦ9-ΔΚ4).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ481 Kb

20/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ192 Kb
Download this file (egkyklios.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1431 Kb

18/08/2014 - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πτολεμαΐδας και του Ειδικού Γυμνασίου Κοζάνης με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015»

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ288 Kb
Download this file (proklhsh_eeeek_kozanis.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ93 Kb

12/08/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

"Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014"

31/07-2014-ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗ

31/07/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)"

31/07/2014 - Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

21/07/2014 - Δ/νση Προσ/κού ΥΠΑΙΘ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωση ενδιάφεροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής θέσης.

Συνημμένα
Download this file (Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9.pdf)ανακοινωση147 Kb

17/07/2014-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΣΑΜΟΥ

 

02/07/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

30/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Β΄

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Καρλσρούη"

Συνημμένα
Download this file ((ΩΠΤΓ9-ΘΨΞ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ704 Kb

25/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015"

20/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

20/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

20/06/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

18/06/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Συνημμένα
Download this file (allagh_arithmwn_fax.doc)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 52 Kb

22/05/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2013-2014 υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

 

Συνημμένα
Download this file (sympl_egkyklios.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ525 Kb

15/05/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Συνημμένα
Download this file (nea_dieythunsh_kai_thlefona_dipe_samou_anak.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ57 Kb

Τελευταία Νέα

17-11-2014-perifereiaki-d-nsi-p-e-d-e-anatolikis-makedonias-kai-thrakisΜεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 -...

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Στατιστικά

048685
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Προηγούμενη
Τρέχων Μήνας
Προηγούμενος
Συνολικά
2
78
975
46861
2946
5192
48685

Η IP Διεύθυνση σας: 10.2.33.21
Ώρα Διακομιστή: 2014-11-24 00:46:50