06/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61-
Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ12.05.50-Ηλεκτρολόγων ΕΑΕ, ΠΕ14.04.50
Γεωπόνων Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΑΕ, ΠΕ17.50-Τεχνολόγων ΕΑΕ και
ΠΕ18.50-Πτυχιούχων Λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015.
ΣΧΕΤ: H με αριθμ. πρωτ. 131370/Δ1/19.08.2014 (ΑΔΑ: ΒΔ7Υ9-7ΒΨ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_Ψ7759-ΟΤΞ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ123 Kb

03/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

02/09/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δελτίο τύπου για υποψήφιους που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βορείου Αιγαίου, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Συνημμένα
Download this file (Δελτίο τυπου 02-09-2014 Ειδική Αγωγή EEΠ ΕΒΠ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ40 Kb

02/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

"Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015"

27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΄Αμφισσας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014-2015

27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 2062 Σ/131638/Ζ1/19-08-2014 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

22/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015 (ΑΔΑ_ΨΤΕΦ9-ΔΚ4).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ481 Kb

20/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ192 Kb
Download this file (egkyklios.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1431 Kb

18/08/2014 - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πτολεμαΐδας και του Ειδικού Γυμνασίου Κοζάνης με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015»

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ288 Kb
Download this file (proklhsh_eeeek_kozanis.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ93 Kb

12/08/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

"Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014"

31/07-2014-ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗ

31/07/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)"

31/07/2014 - Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

21/07/2014 - Δ/νση Προσ/κού ΥΠΑΙΘ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωση ενδιάφεροντος για μετάταξη 4 (τεσσάρων) διοικητικών υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με μεταφορά της οργανικής θέσης.

Συνημμένα
Download this file (Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9.pdf)ανακοινωση147 Kb

17/07/2014-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε ΣΑΜΟΥ

 

02/07/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΙ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

30/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Β΄

"Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση δύο θέσεων Εκπαιδευτικών Συμβούλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Καρλσρούη"

Συνημμένα
Download this file ((ΩΠΤΓ9-ΘΨΞ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ704 Kb

25/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση - ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2014-2015"

20/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

20/06/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Τελευταία Νέα

19-12-2014-y-pai-th-diefthynsi-paideias-omogenon-diapolitismikis-ekpaidefsis-ksenon-kai-meionotikon-sxoleion-tmima-dioikisis-prosopikouΜεταθέσεις εκπαιδευτικών για τα Μειονοτικά Σχολεία
programmata-sxolikis-kainotomiasΕνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι το τρέχον σχολικό έτος 2014-2015 θα υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις(έργα) εκπαιδευτικής έρευνας και...
15-12-2014-diefthynsi-a-thmias-ekp-sis-samouΑνακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης (κατά κριτήριο και στο σύνολό τους), των αιτουμένων μετάθεση...
ekpaideftiko-viomatiko-seminario-sti-xioΤο Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Π.Ε Χίου, με Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων την κ. Ανατολή Βροχαρίδου, σε συνεργασία με την  Υπεύθυνη...

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Στατιστικά

052438
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Προηγούμενη
Τρέχων Μήνας
Προηγούμενος
Συνολικά
53
112
1397
50335
2892
3807
52438

Η IP Διεύθυνση σας: 10.2.34.21
Ώρα Διακομιστή: 2014-12-20 16:28:30