26/09/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων»

Συνημμένα
Download this file (prosklhsh.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ45 Kb

26/09/2014 ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ06

25/09/2014 ΔΙΠΕΣΑΜΟΥ

προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών  ΠΕ11

24/09/2014 - ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού ΄Εργου (Μ.Ε.Α.Ε.Ε.) και την επιλογή μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού ΄Εργου (Ε.Α.Ε.Ε.)"

Συνημμένα
Download this file (Σχέδιο_Πρόσκλησης_Εκδήλωσης_Ενδιαφέρονοτος -Υφυπουργός 2.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ548 Kb

19/09/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Προσωρινοί Πίνακες για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2014-15»

19/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Ε΄ & Δ΄

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας &

           Β/θμιας Εκπ/σης»

Συνημμένα
Download this file (Εγκύκλιος εκλογων 2014.doc)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 201461 Kb

11/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ08.50-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ60_50_ΩΙ2Λ9-1Χ8.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ124 Kb

06/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ61-
Νηπιαγωγών ΕΑΕ, ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, ΠΕ12.05.50-Ηλεκτρολόγων ΕΑΕ, ΠΕ14.04.50
Γεωπόνων Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΕΑΕ, ΠΕ17.50-Τεχνολόγων ΕΑΕ και
ΠΕ18.50-Πτυχιούχων Λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015.
ΣΧΕΤ: H με αριθμ. πρωτ. 131370/Δ1/19.08.2014 (ΑΔΑ: ΒΔ7Υ9-7ΒΨ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_Ψ7759-ΟΤΞ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ123 Kb

03/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

02/09/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δελτίο τύπου για υποψήφιους που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), προκειμένου να στελεχωθούν οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Βορείου Αιγαίου, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Συνημμένα
Download this file (Δελτίο τυπου 02-09-2014 Ειδική Αγωγή EEΠ ΕΒΠ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ40 Kb

02/09/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

"Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015"

27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-τριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΄Αμφισσας με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014-2015

27/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 2062 Σ/131638/Ζ1/19-08-2014 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

22/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015 (ΑΔΑ_ΨΤΕΦ9-ΔΚ4).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ481 Kb

20/08/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ192 Kb
Download this file (egkyklios.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1431 Kb

18/08/2014 - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κοζάνης, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πτολεμαΐδας και του Ειδικού Γυμνασίου Κοζάνης με αναπλήρωση για το σχολικό έτος 2014 – 2015»

Συνημμένα
Download this file (aitisi.doc)ΑΙΤΗΣΗ288 Kb
Download this file (proklhsh_eeeek_kozanis.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ93 Kb

12/08/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

"Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2013-2014"

31/07-2014-ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗ

31/07/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α΄)"

31/07/2014 - Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Τελευταία Νέα

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Στατιστικά

060925
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Προηγούμενη
Τρέχων Μήνας
Προηγούμενος
Συνολικά
37
170
541
59726
2457
1891
60925

Η IP Διεύθυνση σας: 10.2.34.21
Ώρα Διακομιστή: 2015-03-28 15:57:57