27/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκή Αρχή
Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

26/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA) ?
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

24/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής

Συνημμένα
Download this file (ΩΗΚΓ465ΧΘ0-ΥΘ8.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ202 Kb

24/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜMΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Συνημμένα
Download this file (ΨΘ30Η-Η42.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ1100 Kb

24/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη
υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

21/07/2017 - ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

21/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών

Συνημμένα
Download this file (61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2.pdf)ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ130 Kb

14/07/2017 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη ενός (1)
μόνιμου υπαλλήλου Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ/Πληροφορικής στο Επιμελητήριο
Πιερίας.

Συνημμένα
Download this file (ΩΝΔΗ469ΗΚΠ-Τ7Λ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ176 Kb

14/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)

Συνημμένα
Download this file (914Γ4653ΠΩ-Α40.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ905 Kb

12/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,
τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ.

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
(Ιnnovation and Networks Executive Agency)

Συνημμένα
Download this file (ΨΝ6Β465ΧΘΨ-6ΛΦ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ128 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for Energy

Συνημμένα
Download this file (Ω6ΖΙ465ΧΘΨ-39Ω.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ134 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE).

Συνημμένα
Download this file (6ΕΛ9465ΧΘΨ-ΥΗΕ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ137 Kb

10/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ? ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Συνημμένα
Download this file (271964379_Έγγραφο (22174_signed).pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ386 Kb

07/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνημμένα
Download this file (ΩΗΩ0465ΧΘΨ-Θ2Ι.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ165 Kb

07/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

06/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017- 18»

04/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα
Download this file (6ΨΙΜ4653ΠΣ-81Ν παράταση προθεσμίας.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ356 Kb

04/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

Συνημμένα
Download this file (66ΤΛ465ΧΘΨ-ΒΩ4.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ130 Kb

27/06/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA).

Συνημμένα
Download this file (6ΦΜΛ465ΧΘΨ-ΜΦΩ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ130 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new