31/03/2015 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training
Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με
απόσπαση) για το β΄εξάμηνο 2015

16/02/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας

Συνημμένα
Download this file (Πρόσκληση Περιφερειακών Διευθυντών.doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ54 Kb

06/02/2015 - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

04/02/2015 - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)

4η Ανακοίνωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Συνημμένα
Download this file (4Anakoinosi-9SynedrioPekap.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ155 Kb

20/01/2015 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τ.Α΄), περί κατάταξης των υποψηφίων που κατέστησαν πτυχιούχοι μετά από συμμετοχή στην ίδια εξεταστική περίοδο

Συνημμένα
Download this file (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2014-2015 ΒΑΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡ....pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ720 Kb

08/01/2015 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A’

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Συνημμένα
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ(2).pdf)ΑΙΤΗΣΗ232 Kb
Download this file (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ(3).pdf)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ228 Kb

07/01/2015 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Ανάκληση και
απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών - Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

05/01/2015 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε., ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

19/12/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών για τα Μειονοτικά Σχολεία

Συνημμένα
Download this file ((Ω63Κ9-3ΧΦ)ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ299 Kb

15/12/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης (κατά κριτήριο και στο σύνολό τους), των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών

08/12/2014 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

 

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ: Από 08-12-2014 έως 12-12-2014 θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής ενστάσεων, στη Διεύθυνσή μας προκειμένου να διαβιβαστούν μαζί με τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας μας, εντός δύο ημερών (16-12-2014), μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, από το οποίο και θα εξεταστούν.

28/11/2014 - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ & Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Συνημμένα
Download this file (Τροποποίηση εγκυκλίων μετάθεσης ως προς τα μόρια συμβίωσης_2014-15 με ΑΔΑ(2).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ189 Kb

17/11/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μειονοτικά Σχολεία σχολικού έτους 2014 - 2015

Συνημμένα
Download this file (Β5Ο49-ΓΣΣ(1).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ823 Kb

03/11/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘ σε σχολικές μονάδες

Συνημμένα
Download this file (Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε σχολεία (2).doc)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ79 Kb

03/11/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015

29/10/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

21/10/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 2901Σ/167771/Ζ1    

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

20/10/2014 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ σχολικού έτους 2014-2015

Συνημμένα
Download this file (6ΙΝ09-6Ω2.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ318 Kb

03/10/2014 - ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ11 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΥΣΜΕ, κατά το σχολικό έτος 2014-2015»

Συνημμένα
Download this file (Β8Ω29-7ΨΞ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ529 Kb

30/09/2014 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

"Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για το σχολικό έτος 2014-2015"

Συνημμένα
Download this file (apofash.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ4861 Kb

Τελευταία Νέα

27-08-2015-y-po-pai-thΕνημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους...
21-08-2015-y-po-pai-th-diefthynsi-paideias-omogenon-diapolitismikis-ekpaidefsis-ksenon-kai-meionotikon-sxoleion-tmima-dioikisis-prosopikouΑνακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών σταελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα...

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Στατιστικά

080918
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Προηγούμενη
Τρέχων Μήνας
Προηγούμενος
Συνολικά
83
123
1090
79030
4364
4148
80918

Η IP Διεύθυνση σας: 10.2.33.21
Ώρα Διακομιστή: 2015-08-30 15:51:51