21/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Εθνικοί Εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών

Συνημμένα
Download this file (61ΠΖ465ΧΘΨ-8Ψ2.pdf)ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ130 Kb

14/07/2017 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη ενός (1)
μόνιμου υπαλλήλου Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ/Πληροφορικής στο Επιμελητήριο
Πιερίας.

Συνημμένα
Download this file (ΩΝΔΗ469ΗΚΠ-Τ7Λ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ176 Kb

14/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)

Συνημμένα
Download this file (914Γ4653ΠΩ-Α40.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ905 Kb

12/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,
τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ.

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
(Ιnnovation and Networks Executive Agency)

Συνημμένα
Download this file (ΨΝ6Β465ΧΘΨ-6ΛΦ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ128 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for Energy

Συνημμένα
Download this file (Ω6ΖΙ465ΧΘΨ-39Ω.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ134 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE).

Συνημμένα
Download this file (6ΕΛ9465ΧΘΨ-ΥΗΕ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ137 Kb

10/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Συνημμένα
Download this file (271964379_Έγγραφο (22174_signed).pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ386 Kb

07/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνημμένα
Download this file (ΩΗΩ0465ΧΘΨ-Θ2Ι.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ165 Kb

07/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ.-Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.-ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

06/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Πρόσκληση εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχ. έτος 2017- 18»

04/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα
Download this file (6ΨΙΜ4653ΠΣ-81Ν παράταση προθεσμίας.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ356 Kb

04/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA)

Συνημμένα
Download this file (66ΤΛ465ΧΘΨ-ΒΩ4.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ130 Kb

27/06/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών
(ESMA).

Συνημμένα
Download this file (6ΦΜΛ465ΧΘΨ-ΜΦΩ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ130 Kb

27/06/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής
Συνεργασίας (EUROJUST).

Συνημμένα
Download this file (6ΧΡΜ465ΧΘΨ-Τ98.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ141 Kb

27/06/2017 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης
Αναπληρωτή/τριας Προϊσταμένου/ης στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λακωνίας

27/06/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.), στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.(Αθήνα) και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2017-2018.

26/06/2017 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της επιστημονικής, της διοικητικής υπηρεσίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), για τις ανάγκες υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ καθώς και την πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου

23/06/2017 - 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ "ΜΥΚΑΛΗ" 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΤΟΚΑΚΙ

22/06/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Συνημμένα
Download this file (ΩΥΑΡ465ΧΘΨ-Ω2Α.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ137 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new