20/04/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016-2017

06/04/2016 - ΟΑΕΔ και Πανελλήνια Ένωση Λειτουργών Παιδικών Κατασκηνώσεων

Δωρεάν Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και χαμηλόμισθων

21/01/2016 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πίνακα μορίων μεταθέσεων – Υποβολή ενστάσεων

11/01/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Απόφαση – Προκήρυξη αριθ. 1ΣΑΔ/2015
για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Συνημμένα
Download this file (6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ805 Kb

08/01/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Υποβολή ενστάσεων κατά της τροποποίησης των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016, βάσει της με αριθ. 210226/Ε1/22.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2846/Β’/24.12.2015 – ΑΔΑ: ΩΡ8Τ4653ΠΣ-Κ1Γ) Υ.Α.

28/12/2015 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ -ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ (ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων
και ΠΕ60-Νηπιαγωγών διετούς φοιτήσεως

24/12/2015 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.ΝΤΩΝ Α.ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

22/12/2015 - ΥΠΠΕΘ - ΕΥΕ

Ενημερωτικό Κείμενο

των Πράξεων «Πρόγραμμα Εισαγωγής Η/Υ και Συναφούς Εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη Διδασκαλία» ΑΠ 1,2,3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013

Συνημμένα
Download this file (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ_ΠΡΟΜΗΘ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΤ Υ_Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.doc)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ148 Kb

21/12/2015 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Κατάρτιση πίνακα εκλογέων

09/12/2015 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Μεταθέσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2015-2016

04/12/2015 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Σχετικά με Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

14/05/2015 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. από υπηρεσίες και φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε σχολικές μονάδες

08/10/2015 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, με ισχύ για το διδακτικό έτος 2015-2016

30/09/2015 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016

Συνημμένα
Download this file (15_09_30_egkikl_enstas.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ153 Kb

24/09/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού
Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
σχολ. έτους 2015-2016

Συνημμένα
Download this file ((Ψ43Υ465ΦΘ3-ΥΧ7) προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχέδιο αίτησης αναπλ~.pdf)ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ644 Kb

15/09/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2015-2016

Συνημμένα
Download this file ( ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΘΜΙΑΣ (ΠΕ70 ΠΕ60) 2015-16_ΩΛΡ946~.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ384 Kb

08/09/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εγκύκλιος σχετικά με τη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Συνημμένα
Download this file (7Χ9Τ465ΦΘ3-ΧΩΘ (1).pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ306 Kb

02/09/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16

Συνημμένα
Download this file (2ο_ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ31 Kb

27/08/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών & ωρομισθίων εκπ/κών σχ. έτους 2015-16

Συνημμένα
Download this file (15_08_27_dt_proskl_ip_anap.doc)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ17 Kb

21/08/2015 - Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα
ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα
τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα σχολικά έτη 2015-2016
και 2016-2017

Τελευταία Νέα

26-07-2016-ypourgeio-esoterikon-kai-dioikitikis-anasygkrotisisΑνακοίνωση Προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων...
26-07-2016-ypourgeio-oikonomias-anaptyksis-tourismouΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Ειδικής ΥπηρεσίαςΟλοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος...
26-07-2016-apokentromeni-dioikisi-aigaiouΑνακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου...
26-07-2016-yp-p-e-th-di-p-o-d-e-ksenon-kai-meionotikon-sxoleionΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 118580/Η2/19-7-2016 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Στατιστικά

124367
Σήμερα
Χθες
Τρέχουσα Εβδομάδα
Προηγούμενη
Τρέχων Μήνας
Προηγούμενος
Συνολικά
36
228
494
122889
3710
2965
124367

Η IP Διεύθυνση σας: 10.2.32.21
Ώρα Διακομιστή: 2016-07-28 08:31:19