ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμοι- Προεδρικά Διατάγματα- Υπουργικές Αποφάσεις= Εγκύκλιοι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

Για τα δικαιώματα παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ισχύει η με αριθ. : Φ7 /517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Για το θέμα της μεταφοράς της σχολικής τσάντας των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7/549/97335/28-8-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Ν. 3016/17-5-2002 (ΦΕΚ 110, τ. Α΄), στην παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 3879/21-9-2010 (ΦΕΚ 163, τ. Α΄) με την οποία αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 3016/17-5-2002 (ΦΕΚ 110, τ.Α΄), καθώς και στη με αρ. 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204/2012, τ. Β΄) Υ.Α.

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new