ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 109/Α/2017 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 79/2017 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ

Για το θέμα της μεταφοράς της σχολικής τσάντας των μαθητών του δημοτικού σχολείου, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμοι- Προεδρικά Διατάγματα- Υπουργικές Αποφάσεις= Εγκύκλιοι

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΩΝ

Για τα δικαιώματα παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους ισχύει η με αριθ. : Φ7 /517/127893/Γ1/13.10.2010 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new