25-01-2018 ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Κύρωση πίνακα με τις μονάδες ματάθεσης ή τοποθέτησης εκπαιδευτικών κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου

 

25-08-2017

Πρόσκληση τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου

24-08-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ/ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου

25/5/2017: Εγκύκλιος Αποσπάσεων εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο του ΠΥΣΠΕ Σάμου για το Σχολικό έτος 2017-2018

25/5/2017 :Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων για μεταθέσεις/τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου- Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων

9/05/2017 -Ανακοίνωση οργανικών κενών Σχολικών Μονάδων για μεταθέσεις/ τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου- Υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων

27 /03/2017 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Κύρωση πινάκων με τις μονάδες μετάθεσης ή τοποθέτησης εκπαιδευτικών, εντός ΠΥΣΠΕ, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

25/8/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

16/08/2016 -ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αποσπασμένων στο ΠΥΣΠΕ Σάμου? Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης

25/07/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

18/07/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ ? Δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης

08/07/2016 ΔΙΠΕ ΣΑΜΟΥ

«Γνωστοποίηση κενών οργανικών θέσεων-Δήλωση τοποθέτησης-μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου και βελτίωση θέσης»

23/02/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Η΄ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ, ΚΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ

22/02/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

18/02/2016 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ

16-10-2015 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

1 Α. Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία ? ΑΠ1» και «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο ? ΑΠ1» αντίστοιχα, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις) καθώς και «ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» και «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» αντίστοιχα, ΑΠ 6,8,9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020» για το διδακτικό έτος 2015-2016

 

1 Β. Τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016, με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - Π.Δ.Ε.

13-10-2015 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην παράλληλη στήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3" του Ε.Π. "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" για το διδακτικό έτος 2015-2016.

09/10/2015 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

Πίνακας τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-ΑΠ1» (MIS 520704) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ6» (MIS 5000044) του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού-ΑΠ3», (MIS 453706) του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2015-2016.

 

01/10/2015 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Α΄ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

30-09-2015 ΠΥΣΠΕ ΣΑΜΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤ. ΕΤ. 2015-2016

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new