29-01-2018 Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 02

Αναρτούμε την πρόσκληση σε συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ02/29-09-2018 με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις αποφάσεις όπως απορρέουν από αυτή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/04-06-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που επιστρέφουν από άδεια ανατροφής, σε σχολεία αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος  2012-2013.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10/23-05-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Συμπλήρωση πίνακα οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού (δελτίο κίνησης διδακτικού προσωπικού για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή).
  • Συζήτηση επί των περιεχομένων του υπ? αρ. 35224/19-04-2013 εγγράφου του Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και του υπ? αρ. 2190/18-04-2013 εγγράφου της Δ.Ο.Ε. που αφορούν την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση.
  • Συζήτηση επί του περιεχομένου του υπ? αρ. 13/25-04-2013 έγγραφου του Δημοτικού σχολείου και του Νηπιαγωγείου Μαραθοκάμπου με θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 09/18-04-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Ορισμός αναπληρωτή της Διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Όρμου Καρλοβάσου.
  • Δελτίο κίνησης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) εκτός Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..
  • Συζήτηση επί του περιεχομένου του υπ? αρ. 49/16-04-2013 έγγραφου του Δημοτικού σχολείου Κοντακαιίκων με θέμα «Υπηρεσιακή Ενημέρωση» και επί του υπ? αρ. 42/17-04-2013 έγγραφου του Δ.Σ. Σάμου με θέμα «Ψήφισμα για την κατάργηση οργανικών θέσεων στη Σάμο».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07/28-02-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Κύρωση πινάκων με τις μονάδες μετάθεσης ή τοποθέτησης εκπαιδευτικών εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.,  κατά κριτήριο και στο σύνολό τους.
  • Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε εκπαιδευτικό, κλάδου ΠΕ70/Δασκάλων

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Σύνδεσμοι

e-yliko new