Δημοτικά σχολεία Β' περιοχής Σάμου

Όνομα Μόρια Τηλέφωνο Τηλεομοιοτυπία Κατάσταση
1ο Αγίου Κηρύκου ΣΤ +302275022263 +302275022133 Ενεργό
2ο Δ.Σ. Αγίου Κηρύκου Ζ +302275023780 +302275023780 Ενεργό
1ο Ραχών Η +302275041346 +302275041346 Ενεργό
2ο Ραχών Θ +302275041482 +302275041482 Ενεργό
Ευδήλου Z +302275031279 +302275031279 Ενεργό
Θύμαινας Ι +302275032236 +302275032236 Ενεργό
Καραβοστάμου Ζ +302275061344 +302275061344 Ενεργό
Καρκιναγρίου Ι +302275091212 +302275091212 Ενεργό
Ξυλοσύρτη Η +302275022773 +302275022608 Ενεργό
Δ.Σ. Φούρνων Θ +302275051374 +302275051658 Ενεργό
Δ.Σ. Χρυσομηλιάς Ι +302275032328 +302275032328 Ενεργό
Ε.Α.Ε. Ικαρίας Ζ +302275061279 +302275061279 Ενεργό

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new