ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΘΕΣΙΩΝ & ΤΡΙΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

30 Αυγούστου 2017 - Προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων -επανάληψη ως προς το ορθό απόσπασεις εντός ΠΥΣΠΕ και προοσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου

Επανάληψη ως προς το ορθό αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου και προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στην Α΄Σάμου

30 Αυγούστου 2017 - Προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων -επανάληψη ως προς το ορθό απόσπασεις εντός ΠΥΣΠΕ και προοσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου

Επανάληψη ως προς το ορθό αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου και προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στην Α΄Σάμου

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ 6/ΘΕΣΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την κάλυψη των θέσεων υποδιευθυντών των 12/θεσίων Δημοτικών Σχολείων Σάμου»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Σχολικές Μονάδες

  • §1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου
  • §2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου
  • §1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καρλοβάσου

και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή/υποδιευθύντριας στο Σχολείο της οργανικής τους θέσης, να υποβάλουν στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων σχετική αίτηση, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017  έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

            Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων θα πρέπει να συνεδριάσουν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Μετά τη συνεδρίαση των Συλλόγων, να διαβιβαστούν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Σάμου, η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και το αντίστοιχο πρακτικό.

            Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για την επικύρωση των πράξεων των Συλλόγων Διδασκόντων την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Συνημμένα αποστέλλεται σχετική νομοθεσία:

 

α] Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015)

β] Υπουργική Απόφαση, υπ? αριθ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ 2908/Β/2017)

γ] Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπ? αριθ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 

30/08/2017 -ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

30/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Συνημμένα
Download this file (ΩΒΔΩΗ-ΙΙΑ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ825 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new