ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ 6/ΘΕΣΙΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ

«Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για την κάλυψη των θέσεων υποδιευθυντών των 12/θεσίων Δημοτικών Σχολείων Σάμου»

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στις Σχολικές Μονάδες

  • §1ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου
  • §2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου
  • §1ο Δημοτικό Σχολείο Νέου Καρλοβάσου

και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα υποδιευθυντή/υποδιευθύντριας στο Σχολείο της οργανικής τους θέσης, να υποβάλουν στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων σχετική αίτηση, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017  έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

            Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Σχολικών Μονάδων θα πρέπει να συνεδριάσουν την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Μετά τη συνεδρίαση των Συλλόγων, να διαβιβαστούν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Σάμου, η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και το αντίστοιχο πρακτικό.

            Το ΠΥΣΠΕ θα συνεδριάσει για την επικύρωση των πράξεων των Συλλόγων Διδασκόντων την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017.

Συνημμένα αποστέλλεται σχετική νομοθεσία:

 

α] Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/2015)

β] Υπουργική Απόφαση, υπ? αριθ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-08-2017 (ΦΕΚ 2908/Β/2017)

γ] Εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ., υπ? αριθ. Φ.361.22/70/141867/Ε3/29-08-2017 

30/08/2017 -ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

30/08/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση με μετατάξεις της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Συνημμένα
Download this file (ΩΒΔΩΗ-ΙΙΑ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ825 Kb

30/08/2017 ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΕΕΕΚ ΣΑΜΟΥ

 

30 Αυγούστου 2017 - Προσωρινές και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στη ΔΙΠΕ Σάμου, οριστικές τοποθετήσεις μεταταγμένων από ΔΙΔΕ στη ΔΙΠΕ Σάμου, αποσπάσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων εντός ΠΥΣΠΕ Σάμου, προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ και προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιόριστων στη ΔΙΠΕ Σάμου

29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων

29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων Αθμιας & Β/άθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ

Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.361.22/68/136657/Ε3/14-8-2017 ( ΦΕΚ 2908 Β΄) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην επιλογή των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., σας γνωρίζουμε, ότι οι προϋποθέσεις επιλογής και τοποθέτησης των ανωτέρω στελεχών, έχουν ως ακολούθως:

Προκήρυξη - Χρόνος υποβολής αιτήσεων

Α) Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά στον Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα: 29-08-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχ. Μονάδων

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new