Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων

Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δράσεις του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ μπορούν να συμβάλουν στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την εμπέδωση των ωφελειών της σωματικής δραστηριότητας. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι δράσεις μπορούν να ενταχθούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διδακτικά αντικείμενα τα οποία προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (ευέλικτη ζώνη, φυσική αγωγή, οικιακή οικονομία κ.λπ.) ή να αποτελέσουν μέρος ενός προαιρετικού προγράμματος αγωγής υγείας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

13-04-17 Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/13.4.2017), 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314/τ.Β΄/13.4.2017) και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄/13.4.2017) υπουργικές αποφάσεις,

καλεί 

(α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2017-2018,

Διαβάστε περισσότερα: 13-04-17 Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής...

Διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

 

Οι Τάξεις Υποδοχής αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό θεσμό για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μαθητών και μαθητριών με διαφορετικό εθνοπολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, ώστε να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους.

Διαβάστε περισσότερα: Διάλογος για το πλαίσιο λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ

 "ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"

ΣΤΟ ΦΕΚ 1171/Β/2017

07/04/2017 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Ανακοίνωση πίνακα μορίων μετάθεσης μέλους Ε.Β.Π. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new