13/08/2013 - Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων

Διευθυντών για θέση ΣΜΕΑΕ – Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Ελασσόνας της

Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας

 

09/08/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)

09/08/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2013-2014 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2013-2014

08/08/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για

υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή

ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),

για το διδακτικό έτος 2013-2014

08/08/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις εκπαιδευτικές

μονάδες του εξωτερικού

07/08/2013 - ΦΟΡΕΑΣ: "ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΟΓΟΣ"

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ :

«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΚΩΔ. πιστοποιημένου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 385/15-2-2013.(αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ)

 

07/08/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.Δ.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 1757Π/106375/Ζ1/31-7-2013

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ‘Η ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση – ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας

 

   στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης

 

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new