27/06/2013 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκπαίδευση Αιρετών και Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Θέματα Κοινωνικής Διαβούλευσης

25/06/2013 - Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

«Διευκρινίσεις σχετικά με τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Δ.Ε. των πρώην Πειραματικών Σχολείων»

27/06/2013 - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

"Προκήρυξη κενών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) - Ανακοινοποίηση στο ορθό"

21/6/2013 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

21-06-2013 - Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

21/6/2013 - ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία»

21/6/2013 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Παράταση έως 30-09-2013 ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ και τον ΟΕΕΚ

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new