ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙ.Π.Ε. ΣΑΜΟΥ

14/07/2017 - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη ενός (1)
μόνιμου υπαλλήλου Κατηγορίας ΤΕ, Κλάδου ΤΕ/Πληροφορικής στο Επιμελητήριο
Πιερίας.

Συνημμένα
Download this file (ΩΝΔΗ469ΗΚΠ-Τ7Λ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ176 Kb

14/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.)

Συνημμένα
Download this file (914Γ4653ΠΩ-Α40.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ905 Kb

12/07/2017 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ΄

Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης,
τροποποίησης αποσπάσεων εκπαιδευτικών καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ-ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜ.

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων
(Ιnnovation and Networks Executive Agency)

Συνημμένα
Download this file (ΨΝ6Β465ΧΘΨ-6ΛΦ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ128 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Fusion for Energy

Συνημμένα
Download this file (Ω6ΖΙ465ΧΘΨ-39Ω.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ134 Kb

12/07/2017 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE).

Συνημμένα
Download this file (6ΕΛ9465ΧΘΨ-ΥΗΕ.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ137 Kb

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new