29/12/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης

28/12/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ενημέρωση υπαλλήλων ΥΠ.Π.Ε.Θ.

23/12/2016 - ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. - ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για ορισμό Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Οινοφύτων για το διδακτικό έτος 2016-2017

Συνημμένα
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (6ΜΛ54653ΠΣ-5ΙΟ) (1).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ352 Kb

ΕΥΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

20/12/2016 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8
του ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης
συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224 )

1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2016-2017

ΘΕΜΑ: «1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής για μαθητές Δημοτικού 2017»
Σχετικά έγγραφα: το με αρ. πρ. 200083/Δl/23-11-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας ενημερώνουμε ότι, η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής 2017, για μαθητές Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Διαβάστε περισσότερα: 1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΙ ΑΝ ΗΣΟΥΝ ΕΣΥ 2017

 

"Κι αν ήσουν εσύ;" 
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων 
με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Καιρός

O καιρός σήμερα

Υπηρεσίες

btn diavgeia

attemp

Είσοδος Διαχείρισης

Σύνδεσμοι

e-yliko new