Πειραματική εφαρμογή προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ο ρόλος της γλώσσας Ρομανί στην εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων Ρομά: από την πολιτική στην πρακτική. Οδηγίες για την εφαρμογή στην τάξη και Εκπαιδευτικό Υλικό για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος» σε δημοτικά σχολεία της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2025»

Πειραματική εφαρμογή προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ο ρόλος της γλώσσας Ρομανί στην εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων…

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Σχολικής Εφημερίδας «Σχολική εφημερίδα: Η καταιγίδα… μιας πανδημίας»

Έγκριση διεξαγωγής Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «H καταιγίδα…. μιας πανδημίας» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. – σχολικό έτος 2021-2022.…

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του ΕΣΚ…

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει],…

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α ́ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: “Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό…

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών Ε’ Φάσης και δικαιολογητικά πρόσληψης στη ΔΙ.Π.Ε. Σάμου

Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 3…

4η Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την Εκπαίδευση: “Η επόμενη δεκαετία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης”, 9 Δεκεμβρίου 2021

4η Ευρωπαϊκή Σύνοδος για την Εκπαίδευση: “Η επόμενη δεκαετία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης”, 9 Δεκεμβρίου 2021 Σας ενημερώνουμε ότι στις 9…

Έγκριση διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με τίτλο: «Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022»

Έγκριση διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με τίτλο: «Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022»

Εκπαιδευτικές Ειδήσεις